خانه / تماس با کام

تماس با کام

“از ارتباط با شما بزرگواران صمیمانه خرسندیم!!!گروه کام

تهران – زرافشان بعد از بانک ملی نبش خیابان ۳۲ واحد ۱ و ۲ 

تلفن : ۰۹۳۵۴۷۱۶۱۶۱٫- ۰۲۱۵۶۳۵۳۵۱۴تماس با گروه کام از شنیدن صدای گرم شما بسیار خوشحال خواهیم شد

شرکت در دوره رایگان ۸ جلسه ای ” آموزش فروش حرفه ای ملک و مستغلات “
هر روز یک جلسه از دروس به ایمیل شما ارسال خواهند شد