خانه / تماس با کام

تماس با کام

 

 

“از ارتباط با شما بزرگواران صمیمانه خرسندیم!!!گروه کام

 

تهران – زرافشان بعد از بانک ملی نبش خیابان ۳۲ واحد ۱ و ۲ 

تلفن : ۰۹۳۵۴۷۱۶۱۶۱٫- ۰۲۱۵۶۳۶۹۹۱۷

 از شنیدن صدای گرم شما بسیار خوشحال خواهیم شد

 

شماره کارت بانک ملت به نام مهدی فارسی جانی

۶۱۰۴-۳۳۷۵-۷۶۰۴-۲۴۱۸

شماره کارت بانک آینده به نام مهدی فارسی جانی

۶۳۶۲-۱۴۴۲-۱۰۱۹-۵۰۱۷