بلاگ

دوره نکات حقوقی املاک

جلسه اول دوره نکات حقوقی خرید و فروش املاک و مستغلات

دانلود فایل صوتی ( سال ۱۳۹۶ ، ششم نوامبر ۲۰۱۷ اولین بار منتشر شده است )

گفتگوی حقوقی آقای فارسی با مرحوم آقای دکتر حقیقت طلب ( سال ۱۳۹۷)

بخش دوم گفتگوی آقای فارسی با مرحوم آقای دکتر حقیقت طلب (سال ۱۳۹۷ )

حدتو بدون حقت بگیر

تجربه سایت کام حاصل از سالها تعامل با ده ها هزار مشاور املاک حرفه ای و مبتدی همواره نشانگر آن است که بیشتر مشاوران املاک حرفه ای دچار نقصان در اطلاعات و آگاهی های حقوقی مطلوب می باشند و حتی بسیاری از این عزیزان نمی دانند که این نقصان در اطلاعات آنها وجود دارد.
متاسفانه چه این عزیزان آگاه باشند و چه نباشند قوانین حقوقی اعمال می شود برای قانون اینکه شما اطلاعی نداشته اید اهمیتی ندارد
قانون همیشه درحال اجرا می باشد چه شما بدانید چه ندانید
چه بسیار مدیران املاک به نام و مشهور کشور هستند که بدلیل همین بی اطلاعی یا بی توجهی نا خواسته به دام کلاهبرداران ملکی که برعکس آنها قانون را خوب می دانستند افتاده اند و این قصه سر دراز دارد
متاسفانه مشاوران حرفه ای وقتی این نقصان را متوجه میشوند که این اتقاق افتاده است و دچار مشکلات مختلف حقوقی شده اند، از زندان های طولانی مدت تا غرامت های سنگین مالی
سایت کام به عنوان اولین مرجع مشاوران املاک ایران این رسالت را بر خود می داند که با برگذاری کلاس های حقوقی در خور مشاوران املاک حرفه ای و سرمایه گذاران ملکی ، از بسیاری از مشکلات و مسائل حقوقی و تلف شدن وقت عزیزانی که در حوزه ملک فعالیت دارند جلوگیری شود 

دوره حقوقی املاک دوره ای است که بعد از مدتی هر مشاور املاکی که می خواهد در کار املاک پیشرفت کند باید به این آموزه های این دوره مزین باشد

آموزش مشاوره املاک یکی از کلید ترین ارکان کار املاک است که مجله اینترنتی مشاورین املاک کااام سال هاست به این کار مبادرت ورزیده است

آموزش مشاور املاک در کار املاک موجب ارتقا سطح کیفی مشاور املاک و ارائه خدمات مطلوب به مشتری و مالک و درنهایت رضایت مندی همه ی طرفین می گردد

در موضوع آموزش افراد سلایق و دیدگاه های متفاوتی دارند که با توجه به سلیقه و علاقه از آموزش متناسب خود استفاده می کنند کتاب آموزش املاک یکی از این راه هاست که اتفاقا جز عمیق ترین و دقیق ترین راه ها هم می باشد که مجله اینترنتی آموزش مشاورین املاک کااام آن را توصیه می کنند

کلاس آموزش املاک در شغل مشاوری املاک لازم و ضروری برای اخذ جواز کسب می باشد و در ارتقا و ترقی مشاورین در امر فروش و حل مسائل حقوقی بسیار کار گشا و کاربردی است

اشخاصی که مطالعه کتاب برایشان دشوار و سخت است به دنبال راه های راحت تری برای آموزش و ارتقا مهارت هایشان می باشند معمولا اینگونه افراد انتخاب شان پکیج آموزش املاک است

رشته املاک و مستغلات مدتی است در دانشگاه های کشور عزیزمان نیز رایج شده است و مجله اینترنتی کااام نیز می کوشد در ارتقا این رشته در کشور همت بگمارد به امید روزی که بتوانیم تاثیر چشم گیری بر اقتصاد هزاران رشته و رسته شغلی بگزاریم با ارتقای سطح مشاورین املاک چون همانطور که می دانید اگر صنعت ساختمان و املاک در کشور رونق پیدا کنید دست کم ۱۲۰۰ شغل رونق پیدا کرده است

برای شرکت در دوره های حضوری و آنلاین حقوق ملکی کااام کلیک کنید

 

 ذکر نکاتی مهم دررابطه باقرارداداموال غیر منقول ملکی

توجه به اینکه در سالهای اخیرنهاد قضائی کشور با مشکلات زیادی در ارتباط با اختلافات ملکی روبرو شده وبخشی از دلایل افزایش آن عدم آگاهی مدیران دفاتر و مدیران معاملات از قانون میباشد لذا در این متن مختصر قصد داریم که مدیران محترم را با مفاهیم کلی حقوق املاک آشنا کرده و مطالعه بیشترآن راجهت افزایش آگاهی به امورو مفاد و شرایط قرارداد رادرخاتمه بیان نموده ام .

 • چهاررکن اساسی در معاملات وجود دارد که خلل در هر کدام از آنان اعتبار آن معامله را دچار تزلزل و خدشه می سازد

الف: قصد و رضایت طرفین

ب: اهلیت طرفین

پ: موضوع معین که مورد معامله باشد

ت: مشروعیت جهت انجام معامله

 • اطمینان از اینکه مورد معامله دررهن و یا وثیقه شخص ثالث نبوده و معارض نداشته باشد .
 • درقرارداد کاربری ملک مشخص شده باشد.
 • مکان استقرارملک ازجهت اینکه در طرح فضای سبز،گذر،آموزشی و موارد دیگرنباشد.
 • احرازشود که تخلفات ساختمانی شامل موردمعامله نمیباشد و خریدارباید مطمئن شود مورد معامله دارای خلاف ساختمان نیست .
 • درهنگام انجام معامله وضعیت مالکیت فروشنده را دراداره ثبت بررسی نموده زیرا سند رسمی به تنهایی مالکیت فروشنده را اثبات نمیکند و ممکن است شخصی بااخذ سندالمثنی همان ملک را دوبارمعامله نماید .
 • مفادقراردادباید برای شخص بیسواد قرائت شود ورضایت وی درمتن قراردادقید و ازطرف معتمدوی امضاءگردد و اثر انگشت خودرادرذیل متن و مفاد قراردادبگذارد .
 • معامله صرفا”نافع با صغیرممیزیعنی کودکی که قدرت تمیز دارد(9سال برای دختر و 15سال برای پسر)باطل نمیباشد و غیر نافذاست .ومعامله با صغیر غیرممیز (دخترکمتراز9سال،پسرکمتراز15سال)باطل است .
 • معامله با مجنون مطلق و یا مجنون ادواری که در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یاقیم خودنافذاست .
 • شخص کوریاکروگنگ میتواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا”به طریقی غیرازمعاینه یابه وسیله کس دیگر ولوطرف معامله جهل خودرامرتفع نمیاد .
 • تنظیم سندرسمی انتقال جهت افرادیکه خدمت انجام وظیفه را انجام نداده و یا معافیت نداشته باشد ممنوع بوده ولی تنظبم سند عادی غیررسمی اشکال قانونی ندارد.
 • توصیه میگرددهرپرداختی راجع به ثمن معامله به وسیله چک صورت گرفته و نقدی نباشد زیرا ممکن است که فروشنده منکر دریافت وجه نقد شود
 • حتما” درج حق فسخ قرارداد به علت پرداخت نشدن چک در قرارداد قید گردد زیرا در صورت پرداخت ننمودن و وصول نشدن چک،فقط حق مطالبه وجه آنراداردو نمیتواند معامله را فسخ نماید .
 • کلیه ملحقات و منضمات مورد معامله درمتن قرارداد قید گردد .
 • وضعیت تصرفات درزمان انعقاد قرارداد درقرارداددرج گردد .
 • حق فسخ قرارداد به علت حضورنیافتن در دفترخانه حتما” در قراردادقیدگردد.
 • حدودومشخصات موردمعامله درقراردادقید شود و با مشخصات واقعی ملک مقایسه شود.
 • تاتنظیم سندرسمی دردفترخانه وتحویل موردمعامله ثمن معامله پرداخت نشود .
 • تنظیم قرارداد به صورت روشن وواضح باشد و همه شرط و شروطهادرقراردادپیش بینی شود.
 • درصورتیکه کل ملک موروثی میباشد تمام ورثه باید قراردادراامضاءکنند و گواهی انحصاروراثت نیزبایدرویت شود
 • میزان وجه التزام بستگی به شرایط ووضعیت التزام دهنده و التزام گیرنده داردومیبایست برمبنای قاعده انصاف وجه التزام را تعیین کنند تااخذوجه التزام بامشکل مواجه نگردد.
 • دراسناد غیررسمی بعلت ادعای جعل سند در کنار امضاءطرفین اثرانگشت درکنارامضاءزده شود.
 • سقوط تمام یا بعضی از اختیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
 • درموردساختمانهای احداثی قبل از سال 1349 ارائه پایان کار ضرورت نداشته و ادارات ثبت راسا” تفکیک مینمایند.
 • انحلال قراردادها به 3شکل صورت میپذیرد.

الف- فسخ :انحلال قرارداد بایکی ازطرفین عقد انجام میگیرد

ب- انفساخ: انحلال قرارداد بدون اراده طرفین و بطور خودکار صورت میگیرد.

پ-اقاله: انحلال قرارداد باتراضی و توافق طرفین عقد انجام میگیرد .

توصیه:درتنظیم قرارداداز کلمات نامفهوم مثل بعدا”،مقداری ومشابه آن استفاده نشود.

درخاتمه ضمن تشکر از توجه شما عزیزان  توجهتون رو به مطالب  جامعتروکاملتر در کتاب” ره صدساله حقوقی ملکی در یک شب ” که توسط اساتید مجله اینترنتی کام منتشر گردیده جلب میکنم . شما عزیزان میتونید باثبت درخواست خرید کتاب در سایت  کااام وواریزوجه آن به صورت ارسال رایگان دریافت دارید .

الهی روزیتون هزاربرابر بشه 🌹

در تلگرام

کانال مارو دنبال کنید!

در آپارات

ما را دنبال کنید!

در اینستاگرام

صفحه مارو دنبال کنید!

در یوتیوب

کانال مارو دنبال کنید!

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

دریافت بخشی از چکلیست