خانه / مقالات / تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی چقدر است؟! 🧐🤐🤔

تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی چقدر است؟! 🧐🤐🤔

تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی

در سایت اداره اسناد و املاک استان تهران جداول و متن زیر نوشته اند برای تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی

بنده که املاکی هستم و چندین سال هستش که کارم اینه کلی دقت کردم تا تونستم این جدول را رمز گشایی کنم.

تصمیم گرفتم مقدمه ای بر این متون و جداول بنویسم تا شما دوستان گرامی وقت تان هدر نرود.

تعرفه حق التحریر دفاتر اسنادرسمی برای معاملات رهنی ۵۰۰ میلیون ریالی، کمتر از ۳۶۰ هزار تومان می شود

محاسبه هزینه سند وام/رهن در دفتر اسناد رسمی

جهت محاسبه هزینه سند رهنی/وام کافیست مبلغ کل سند را در فیلد بالا قرار دهید.
توجه داشته باشید قیمت سند رهنی در دفاتر اسناد رسمی بر اساس کل بازپرداخت مبلغ وام محاسبه می شود. به طور مثال شما ممکن است ۵۰ میلیون ریال وام گرفته باشید اما در نهایت باید ۱۰۰ میلیون ریال به بانک بازگردانید در نتیجه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال را در فیلد مربوطه باید وارد نمایید.

محاسبه هزینه سند ملک در دفتر اسناد رسمی

جهت محاسبه هزینه سند ملک در دفتر اسناد رسمی باید قیمت ملک که ارزش آن را اداره دارایی اعلام می کند را داشته باشید.
از مدارکی که برای نقل و انتقال سند ملک از شما در دفتر اسناد رسمی تقاضا خواهد شد برگه مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال از اداره دارایی است. بعد از دریافت آن برگه از اداره دارایی کافیست قیمتی که دارایی برای ملک شما تعیین نموده را در فیلد بالا نوشته و کلید محاسبه را فشار دهید

*** به ازای هر ورقه اضافه مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به مبلغ نهایی سند اضافه خواهد شد.
***به ازای هر نفر اضافه به طرفین اسناد نیز مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد.

 

اگر قیمت ملک صد میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۸,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۷۴۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۹,۵۹۷,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  دویست میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۱,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت۱,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۰۱۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۱۳,۳۶۷,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  سیصد میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۲,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت۱,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۱۰۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۱۴,۹۵۷,۰۰۰

 

 

اگر قیمت ملک  ۴۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۳,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت۲,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۱۹۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۱۶,۵۴۷,۰۰۰

 

 

اگر قیمت ملک  ۵۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۴,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت۲,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۲۸۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۱۸,۱۳۷,۰۰۰

 

 

اگر قیمت ملک  ۶۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۴,۷۰۰,۰۰۰
حق الثبت۳,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۳۲۳,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۱۹,۰۷۳,۰۰۰

اگر قیمت ملک  ۷۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۵,۱۰۰,۰۰۰
حق الثبت۳,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۳۵۹,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۲۰,۰۰۹,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  ۸۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۵,۵۰۰,۰۰۰
حق الثبت۴,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۳۹۵,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۲۰,۹۴۵,۰۰۰

 

 

اگر قیمت ملک  ۹۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۵,۹۰۰,۰۰۰
حق الثبت۴,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۴۳۱,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۲۱,۸۸۱,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  ۱ میلیارد تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۶,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت۵,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۴۶۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۲۲,۸۱۷,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  ۱ میلیارد و پانصد میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۷,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت۷,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۵۵۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۲۶,۴۰۷,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  ۲ میلیارد تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۸,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۶۴۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۲۹,۹۹۷,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  ۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه هابرحسب ریال
حق التحریر۱۹,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده۱,۷۳۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند۵۰,۰۰۰
مجموع۳۳,۵۸۷,۰۰۰

« اگر قیمت ملک مورد معامله شما با قیمت ملک های ذکر شده در جداول بالا متفاوت است برای محاسبه دقیق هزینه دفترخانه کلیک کنید و قیمت ملک را وارد کنید »

هزینه سندزدن ملک

تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی در سایت اداره اسناد و املاک استان تهران

پیرو بخشنامه ۹۰/۹۸۲۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مورد تجدید نظر قرار گرفته به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ در کلیه دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود .

معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل امور اسناد و سردفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این مصوبه را بر عهده خواهد داشت .

الف – اسناد مالی ( موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت ) 
یک : اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمه :

ردیفعنوانتعرفه
۱-۱تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً۶۰۰۰۰۰ ریال
۲-۱تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال۷ در هزار
۳-۱تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال۵ در هزار
۴-۱تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال۳ در هزار
۵-۱تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال۲ در هزار
۶-۱تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۱ در هزار
۷-۱تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال۰٫۷ در هزار
۸-۱تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال۰٫۵ در هزار
۹-۱تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال۰٫۳ در هزار
۱۰-۱تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال۰٫۲ در هزار
۱۱-۱بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال۰٫۰۴ در هزار

 

دو : اسناد اموال منقول : (بهای وسایل نقلیه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

ردیفعنوانتعرفه
۱-۲تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً۳۰۰۰۰۰ ریال
۲-۲تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال۳۰ در هزار
۳-۲تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال۵ در هزار
۴-۲تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال۳ در هزار
۵-۲بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۱ در هزار

 

سه : اسناد معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی و سایر اسناد مالی :

ردیفعنوانتعرفه
۱-۳تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً۶۰۰۰۰۰ ریال
۲-۳تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال۱۵۰ در هزار
۳-۳تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال۱۰۰ در هزار
۴-۳تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال۵۰ در هزار
۵-۳تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال۳۰ در هزار
۶-۳تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال۱۰ در هزار
۷-۳تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال۴ در هزار
۸-۳بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۲ در هزار

 

ب : اسناد غیر مالی ( موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت )

ردیفعنوانتعرفه
۱وکالتنامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد۵۰۰۰۰۰ ریال
۲وکالتنامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۳تنفیذ نامه ، رضایت نامه ، اقرار نامه ، تعهد نامه متمم قرارداد و اقاله۵۰۰۰۰۰ ریال
۴تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه تفکیکی۵۰۰۰۰۰ ریال
۵تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن ها تنظیم می شود۲۰۰۰۰۰ ریال
۶وقف نامه۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۷وصیت نامه۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۸صلح دعاوی و قراردادهای غیر مالی۶۰۰۰۰۰ ریال
۹تعویض یا ضم وثیقه۸۰۰۰۰۰ ریال
۱۰سایر اسناد غیر مالی۳۰۰۰۰۰ ریال

 

ج : سایر خدمات ثبتی

ردیفعنوانواحدتعرفه
۱فک رهن یا فسخ سند۴۰۰۰۰۰ ریال
۲صدور اجراییههر برگ A4۳۰۰۰۰۰ ریال
۳صدور اخطاریههر نفر۱۰۰۰۰۰ ریال
۴امور مربوط به قبوض سپردههر برگ۱۰۰۰۰۰ ریال
۵تهیه رونوشت از ثبت دفترهر برگ۲۰۰۰۰۰ ریال
۶تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصلهر برگ۱۰۰۰۰ ریال
۷تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانههر برگ۵۰۰۰۰ ریال
۸تصدیق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت ( موضوع بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) در صورتی که توسط ذینفع تهیه گرددهر برگ۲۰۰۰۰ ریال
۹صدور گواهی علت عدم ثبت سند ( موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی )۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ در حاشیه سند و ملاحظات ثبت دفتر۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۱گواهی امضاهر امضا۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۲استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ به استعلاماتهر نسخه۱۰۰۰۰۰ ریال

 

تبصره ۱ – پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد .

تبصره ۲ – در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر اضافه ۱۰۰۰۰۰ ریال به حق التحریر سند اضافه می شود .

تبصره ۳ – چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰۰۰۰ ریال به حق التحریر سند افزوده می شود ، مگر در صورتی که اضافه شدن برگ های سند در نتیجه افزایش متعهدین ، منطبق با تبصره ۲ باشد .

تبصره ۴ – حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه ، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد .

تبصره ۵ – اسناد اشخاص بی بضاعت با تایید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد . نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید .

تبصره ۶ – تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید ، هر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد .

تبصره ۷ – دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی ( مستقر در دفترخانه ) دریافت می نمایند .

آموزش مشاور املاک

آموزشگاه مشاور املاک

درباره‌ی مهدی فارسی

من کمک می کنم تا بتونی یادبگیری چگونه یک فایل پیدا کنی به قیمت برسونی و بعد بفروشی و کمیسیون خوب بگیری .

همچنین ببینید

امید در جوانان ایرانی

جوان ایرانی امید ندارد؟؟!🤣😂🧐

یه پیج اینستاگرامی نادان پستی را گذاشته بود با این عنوان « جوان ایرانی امید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شرکت در دوره رایگان ۸ جلسه ای ” آموزش فروش حرفه ای ملک و مستغلات “
هر روز یک جلسه از دروس به ایمیل شما ارسال خواهند شد