آدرس دفتر کام دانشگاه علوم و تحقیقات : اتوبان ستاری شمال دانشگاه علوم و تحقیقات ساختمان اسناد

آدرس دفنر مرکزی آکام فرشته : تهران خیابان فرشته مجتمع تجاری داریوش

آدرس دفتر غرب تهران : شهرک غرب خیابان درختی خیابان سپهر املاک قصر

آدرس دفتر منطقه ۲۲ : دریاچه بلوار امیر کبیر املاک آسمان

آدرس دفتر شیراز : معالی آباد جنب مترو احسان مسکن مهدی

آدرس دفتر اهواز :کیانپارس مسکن باما