Menu

02191035493

حساب کاربری

آموزش های صوتی

مشاور املاک کدام راه
آموزش های صوتی
مهدی فارسی

کدام راه ؟!

در دورانی که مشاور املاک بودم ۳ دوره مختلف را تجربه کردم دوره دویدن و نرسیدن دوره دویدن و رسیدن دوره ندویدن و رسیدن بعدها

ادامه مطلب »

مشتری شناسی 

مشتری شناسی  اولین اصل در فروش شناخت درست نیازها و خواسته های مشتری ست برای شناخت درست نیازها و خواسته های مشتری باید سوال بپرسیم

ادامه مطلب »