مشاور املاک

امروز سرکار مشاور املاک نرید اگه این ۵ تا ویژگی را ندارید!!!

۱اگه صبحانه کامل نخوردید!!!

۲اگه برای امروز یک هدف و چشم انداز روشن ندارید!!! مثل این جمله : امروز می خوام اون  خونه رو بفروشم یا امروز میخوام برای آقای یونسی خونه مناسب پیدا کنم

۳اگه لباس و ظاهری آراسته ندارید !!! اگه یه مشاور املاک هم تیپ و استایل با خودتان خونه بهتون معرفی کنه بهش اعتماد میکنید؟! باهاش ارتباط برقرار میکنید؟

۴اگه کفش تون برق نمی زنه!!!

۵اگه نمی خواهید با لبخند از خونه خارج بشید!!!

الهی روزی تون هزار برابر شه … یا علی