تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی چقدر است ؟؟!

 

تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی

در سایت اداره اسناد و املاک استان تهران جداول و متن زیر نوشته اند برای تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی

بنده که املاکی هستم و چندین سال هستش که کارم اینه کلی دقت کردم تا تونستم این جدول را رمز گشایی کنم.

تصمیم گرفتم مقدمه ای بر این متون و جداول بنویسم تا شما دوستان گرامی وقت تان هدر نرود.

تعرفه حق التحریر دفاتر اسنادرسمی برای معاملات رهنی ۵۰۰ میلیون ریالی، کمتر از ۳۶۰ هزار تومان می شود

محاسبه هزینه سند وام/رهن در دفتر اسناد رسمی

جهت محاسبه هزینه سند رهنی/وام کافیست مبلغ کل سند را در فیلد بالا قرار دهید.
توجه داشته باشید قیمت سند رهنی در دفاتر اسناد رسمی بر اساس کل بازپرداخت مبلغ وام محاسبه می شود. به طور مثال شما ممکن است ۵۰ میلیون ریال وام گرفته باشید اما در نهایت باید ۱۰۰ میلیون ریال به بانک بازگردانید در نتیجه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال را در فیلد مربوطه باید وارد نمایید.

محاسبه هزینه سند ملک در دفتر اسناد رسمی

جهت محاسبه هزینه سند ملک در دفتر اسناد رسمی باید قیمت ملک که ارزش آن را اداره دارایی اعلام می کند را داشته باشید.
از مدارکی که برای نقل و انتقال سند ملک از شما در دفتر اسناد رسمی تقاضا خواهد شد برگه مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال از اداره دارایی است. بعد از دریافت آن برگه از اداره دارایی کافیست قیمتی که دارایی برای ملک شما تعیین نموده را در فیلد بالا نوشته و کلید محاسبه را فشار دهید

*** به ازای هر ورقه اضافه مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به مبلغ نهایی سند اضافه خواهد شد.
***به ازای هر نفر اضافه به طرفین اسناد نیز مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد.

 

هزینه دفترخانه اسناد رسمی
هزینه دفتر خانه اسناد رسمی سال ۹۹

اگر قیمت ملک صد میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۸,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۷۴۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۹,۵۹۷,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  دویست میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۱,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۰۱۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۱۳,۳۶۷,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  سیصد میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۱,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۱۰۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۱۴,۹۵۷,۰۰۰

 

 

اگر قیمت ملک  ۴۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۲,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۱۹۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۱۶,۵۴۷,۰۰۰

 

 

اگر قیمت ملک  ۵۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۲,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۲۸۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۱۸,۱۳۷,۰۰۰

 

 

اگر قیمت ملک  ۶۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۳,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۳۲۳,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۱۹,۰۷۳,۰۰۰

اگر قیمت ملک  ۷۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۳,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۳۵۹,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۲۰,۰۰۹,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  ۸۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۴,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۳۹۵,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۲۰,۹۴۵,۰۰۰

 

 

اگر قیمت ملک  ۹۰۰ میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۴,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۴۳۱,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۲۱,۸۸۱,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  ۱ میلیارد تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۶,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۵,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۴۶۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۲۲,۸۱۷,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  ۱ میلیارد و پانصد میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۷,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۵۵۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۲۶,۴۰۷,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  ۲ میلیارد تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۸,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۶۴۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۲۹,۹۹۷,۰۰۰

 

اگر قیمت ملک  ۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان باشد ریز هزینه های انتقال سند به شرح زیر است :

ریز هزینه ها برحسب ریال
حق التحریر ۱۹,۳۰۰,۰۰۰
حق الثبت ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده ۱,۷۳۷,۰۰۰
هزینه صدور الکترونیکی سند ۵۰,۰۰۰
مجموع ۳۳,۵۸۷,۰۰۰

هزینه سندزدن ملک

تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی در سایت اداره اسناد و املاک استان تهران

پیرو بخشنامه ۹۰/۹۸۲۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مورد تجدید نظر قرار گرفته به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ در کلیه دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود .

معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل امور اسناد و سردفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این مصوبه را بر عهده خواهد داشت .

الف – اسناد مالی ( موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت ) 
یک : اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمه :

ردیف عنوان تعرفه
۱-۱ تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً ۶۰۰۰۰۰ ریال
۲-۱ تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۷ در هزار
۳-۱ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۵ در هزار
۴-۱ تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۳ در هزار
۵-۱ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۲ در هزار
۶-۱ تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۱ در هزار
۷-۱ تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال ۰٫۷ در هزار
۸-۱ تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال ۰٫۵ در هزار
۹-۱ تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال ۰٫۳ در هزار
۱۰-۱ تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال ۰٫۲ در هزار
۱۱-۱ بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال ۰٫۰۴ در هزار

 

دو : اسناد اموال منقول : (بهای وسایل نقلیه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

ردیف عنوان تعرفه
۱-۲ تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً ۳۰۰۰۰۰ ریال
۲-۲ تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۳۰ در هزار
۳-۲ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۵ در هزار
۴-۲ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۳ در هزار
۵-۲ بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۱ در هزار

 

سه : اسناد معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی و سایر اسناد مالی :

ردیف عنوان تعرفه
۱-۳ تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً ۶۰۰۰۰۰ ریال
۲-۳ تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۱۵۰ در هزار
۳-۳ تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۱۰۰ در هزار
۴-۳ تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال ۵۰ در هزار
۵-۳ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۳۰ در هزار
۶-۳ تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۱۰ در هزار
۷-۳ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۴ در هزار
۸-۳ بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۲ در هزار

 

ب : اسناد غیر مالی ( موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت )

ردیف عنوان تعرفه
۱ وکالتنامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد ۵۰۰۰۰۰ ریال
۲ وکالتنامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۳ تنفیذ نامه ، رضایت نامه ، اقرار نامه ، تعهد نامه متمم قرارداد و اقاله ۵۰۰۰۰۰ ریال
۴ تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه تفکیکی ۵۰۰۰۰۰ ریال
۵ تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن ها تنظیم می شود ۲۰۰۰۰۰ ریال
۶ وقف نامه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۷ وصیت نامه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۸ صلح دعاوی و قراردادهای غیر مالی ۶۰۰۰۰۰ ریال
۹ تعویض یا ضم وثیقه ۸۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ سایر اسناد غیر مالی ۳۰۰۰۰۰ ریال

 

ج : سایر خدمات ثبتی

ردیف عنوان واحد تعرفه
۱ فک رهن یا فسخ سند ۴۰۰۰۰۰ ریال
۲ صدور اجراییه هر برگ A4 ۳۰۰۰۰۰ ریال
۳ صدور اخطاریه هر نفر ۱۰۰۰۰۰ ریال
۴ امور مربوط به قبوض سپرده هر برگ ۱۰۰۰۰۰ ریال
۵ تهیه رونوشت از ثبت دفتر هر برگ ۲۰۰۰۰۰ ریال
۶ تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل هر برگ ۱۰۰۰۰ ریال
۷ تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه هر برگ ۵۰۰۰۰ ریال
۸ تصدیق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت ( موضوع بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) در صورتی که توسط ذینفع تهیه گردد هر برگ ۲۰۰۰۰ ریال
۹ صدور گواهی علت عدم ثبت سند ( موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) ۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ در حاشیه سند و ملاحظات ثبت دفتر ۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۱ گواهی امضا هر امضا ۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ به استعلامات هر نسخه ۱۰۰۰۰۰ ریال

 

تبصره ۱ – پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد .

تبصره ۲ – در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر اضافه ۱۰۰۰۰۰ ریال به حق التحریر سند اضافه می شود .

تبصره ۳ – چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰۰۰۰ ریال به حق التحریر سند افزوده می شود ، مگر در صورتی که اضافه شدن برگ های سند در نتیجه افزایش متعهدین ، منطبق با تبصره ۲ باشد .

تبصره ۴ – حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه ، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد .

تبصره ۵ – اسناد اشخاص بی بضاعت با تایید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد . نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید .

تبصره ۶ – تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید ، هر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد .

تبصره ۷ – دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی ( مستقر در دفترخانه ) دریافت می نمایند .

آموزش مشاور املاک

آموزشگاه مشاور املاک

اینستاگرام آموزش مشاور املاک

درباره‌ی مهدی فارسی

من کمک می کنم تا بتونی یادبگیری چگونه یک فایل پیدا کنی به قیمت برسونی و بعد بفروشی و کمیسیون خوب بگیری .

12 نظر

 1. سلام ببخشید من پدرم میخواد ۳ دانگ خونه به نامم بزنه قیمت محضرش چند میشه بگید ممنون میشم اپارتمان هست و ازش ۹۰۰ میلیون هست

 2. سلام ببخشید من پدرم میخواد ۳ دانگ خونه به نامم بزنه قیمت محضرش چند میشه بگید ممنون میشم

 3. سلام
  ببخشید من ی سوال دارم اونم اینکه من ی آپارتمان خریدم برای تعویض سند جدید ۱۵۰ هزار پرداخت کردم
  آیا این مبلغ قانونی یا هر کی هرچی بخواد میگیره
  ممنون میشه اگه کسی جواب این سوالمو می‌دونه بهم بگه ممنون

 4. خیلی گران حساب می کنند .
  مملکت از دست خواهد رفت با بی عدالتی .
  حیف که با دست خودشان دارند این مملکت را خراب می کنند .
  به نظرم آمریکا احتیاجی به تهاجم فرهنگی و … ندارد . با همین تعرفه ها جلو برویم ، کار تمام است .
  و اگر گروه دیگر بیایند بدتر از اینها می باشند .
  اینها مومنین و صالحین پول شما مملکت هستند .
  آخه ۱ میلیون حق سند نوبره .

 5. سلام به من پیشنهادشده یه کارخونه بفروشم امامشتری پولدارسراغ ندارم ازطرفی املاکی ها هم نمی تونن همش یاتوسرمال می زنن یاآدموناامید می کنن شما اگه کسی می شناسین معرفی کنید

 6. ابراهیم لشکری

  سلام
  من که آخر، حالیم نشد.
  آقا یه جواب به ما بدید بی‌زحمت:
  یک‌نفر هست که میخواد دوتا منزل خوش رو به شخص دیگری ببخشد.لکن تا وقتی خودش زنده‌ست، اختیار اون رو داشته باشه.
  بهشون پیشنهاد هبه رو دادن،و گفته اند که با این کار، پس از مرگ، اون شخص مذکور، صاحب ملک خواهد شد.
  از اونجا که هبه قواعد خاص خودشو داره و قانونا موهب، باید ملک‌ها رو تحویل بگیرد،توافق شفاهی کردند که، فقط تشریفات اداری رو انجام بدن و تایید کند ملک رو تحویل گرفته ولی تا پس از فوت اقدامی نکند و اساسا دخل‌وتصرفی در ملک‌ها نکند تا واهب خودش در آن سکونت کند.

  با این تفاسیر؛‌ ۱)چقدر هزینه چنین کاری خواهد شد.(قیمت دو ملک‌،مجموعا، حداکثر یک‌میلیارد‌تومان)
  و ۲)بهترین راه قانونی انجام این کار چیه
  و
  ۳) در کل آیا راه کوتاه‌تری هم وجود داره که این شخص، ملک خودش رو پس از مرگ، تماما به دیگری واگذار کند؟؟؟

  تشکر

 7. الحق که دزدین از کی تا بحال ۵صفحه مطلب شده کتاب اینطور پولا خوردن نداره پولدارم میشی اما آدم نه

  • سلام حمید جان
   فارسی هستم
   ۵ کتاب را دانلود کردین؟
   صفر تا صد مشاوری املاک حدود ۷۰ یا۸۰ صفحه است
   نکات حقوقی ۲۰۰ صفحه
   و …

   • پس من اون ۳تای آخری و دیدم
    همشون فرمتش pdf هستش
    همین که جواب دادین و منطقی صحبت کردین مشخصه آدم حسابی هستین
    بسیار عالی
    بزرگوارین
    باز شرمنده
    بای

 8. سلام
  در جداول کمی اشتباه کرده اید . عددی که مبنای محاسبه هزینه های دفتراسناد رسمی می باشد ارزش معاملاتی می باشد نه ارزش روز ملک . مثلا در جدول اول عنوان شده است که ارزش ملک صد میلیون تومان است و هزینه حق التحریز ۸۳۰۰۰۰۰ ریال محاسبه شده است این عدد مربوط به ارزش معاملاتی صد میلیون ریال می باشد که مسلما ارتباطی به رزش ملک ندارد یعنی به قیمت ملک که نوشته اید صد میلیون تومان و به همین ترتیب جدول بعدی
  پس بهتر است در جملات قبل از ریز هزینه ها کلمه قیمت ملک به ارزش معاملاتی ملک طیق نظر اداره دارایی اصلاح شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *