Notice: Undefined variable: popup in /home/kaaam/public_html/wp-content/plugins/halfdata-green-popups/modules/core-targeting.php on line 1353

Menu

02191035493

حساب کاربری

در این مطلب صحبت شده درباره :

خداوند به هرکس بخواهد بی حساب روزی میدهد


Notice: Undefined variable: popup in /home/kaaam/public_html/wp-content/plugins/halfdata-green-popups/modules/core-targeting.php on line 1353

روزی بی حسابخدایا ممنونتم مرسی ای بهترین محافظ ای دست و دل بازترین روزی دهنده ای روزی دهنده بی حساب

روزی دهنده بی شمار

خداوند به هرکس بخواهد بی حساب روزی میدهد

بی نهایت روزی دهنده

بی نهایت نعمت دهنده

بی نهایت رهگشا

بی نهایت عشق و محبت

خدایا مرسی ممنون واسه این همه خوشبختی

ممنونتم واسه دست های بی شمارت که هر کدام به نحوی بهم کمک میکنند

ما را از سپاسگذاران قرار بده

از کسانی قرار بده که بهشون نعمت بی شمار عطا کردی

تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم

خداوند مشتری بخوای برای هزاران تا مشتری میشه

بعد عشق میخوای برات بهترین دختر و با اصالت ترین دختر میشه

بعد مسافرت میخوای برات بهترین هتل و بهترین هواپیما میشه

بعد استراحت میخوای برات بهترین استراحت گاه و آرامش و موسیقی میشه

بعد کار و لذت و خدمت میخوای برات مفید ترین کار میشه بهترین حال برات میشه و در دستانت جاری میشه و بهترین خدمت را ارائه میکنه

تو چی میخوای؟   خدا نزدیکِ و هر چی بخوای در آن جاری میشه

می خوای گل بزنی در فوتسال در حرکاتت جاری میشه و بعد تو حرکت میکنه و ضربه میشه و توپ را به حرکت در میاره و در توپ جاری میشه و گل میزنه و تمامش را به نام تو ثبت میکنه و به همه میگه اون گل رو زد و همه برای تو دست میزنند

اقتباسی از نگاه ملاصدرا

این مطلب به نظرت چطور بود؟
5.4/10