نمایش یک نتیجه

کتاب چاپی «ره صدساله حقوقی در یک شب»

بدون امتیاز 0 رای
فهرست مطالب فصل اول سرقفلی…………………………………………………………………………………۷ فصل دوم اصطلاحات حقوقی کاربردی در حوزه املاک……………………………… ۵۱ فصل سوم ٍ وکالت در معاملات و قراردادها………………………………………………..۱۵ فصل چهارم اجاره و قواعد حاکم بر آن………………………………………………………۵۱ فصل پنجم حقوق و وظایف دلال در معاملات ملکی…………………………………. ۵۵ فصل ششم مباحث حقوقی مرتبط با معاملات اموال غیر منقول…………………………… ۶۷     برای خرید کتاب آدرس و کد پستی را در قسمت توضیحات بنویسید الهی روزی تون هزار برابر🙏🏼🌹
110,000 تومان