Menu

02191035493

حساب کاربری

در این مطلب صحبت شده درباره :

چرا در املاک قرارداد نمی نویسیم؟!

تمام عواملی که باعث می شود یک مشاور نتواند قرارداد بنویسد در این ویدیو بهتون گفتیم…

این مطلب به نظرت چطور بود؟
5.4/10